Před pár lety jsem byl zatažen do kina na film Letec. Pod dojmem tohoto velmi silného zážitku jsem si tehdy dovolil sepsat pár základnich pravidel dobrého leteckého filmu. Co v tech pravidlech ale nemám bylo vyrábění  jednoplošníku z dvouplošníku uder tyčí do vzpěry tak, aby se zlomila a horní křídlo upadlo. To neni všeobecné pravidlo…..

 • Do jakéhokoliv náročného obratu je letounu uvádí velmi prudkým pohybem řídící páky do levého předního rohu – tedy plně potlačeno a plná levá křidélka. Za nároční obrat se zde považuje zatáčka 30°, přechod do mírného stoupání a podobně.
 • Celé letadlo (včetně motorů) se uvádí do chodu zapnutím dvou úsekových jističů – obvykle označených MAIN a AUX.
 • Motor vždy naskočí okamžitě – bez ohledu na vnější teplotu a dobu od posledního vypnutí. Toto pravidlo neplatí v případě, že letadlo je jediná možnost úniku z ostrova nebo odlehlé divočiny.
 • Před a při spouštění motoru je zakázáno jakkoliv manipulovat s přípustí nebo otevřít palivový kohout.
 • Motor se po spuštění zásadně neohřívá, vždy následuje okamžitý vzlet.
 • Všechny motory (je-li letadlo vícemotorové) se spouští současně nebo s jen minimální prodlevou
 • Správný hrdina není obvykle připoután
 • Pro zahájení vzletu je nutno posunout páku přípusti mírně vpřed a v průběhu rozjezdu je dále posouvat tak, aby maximální přední poloha byla dosažena teprve těsně před odlepením, nikdy dříve.
 • Neklamným znakem dosažení maximálních otáček motor je upadnutí ručičky otáčkoměru.
 • Správný hrdina již při prvním záletu nového letadla zkouší akrobacii nebo překročení rychlostního rekordu.
 • Při výrobě letadla je nejdůležitějším nástrojem rozbrušovačka chrlící jiskry, zatímco na přední části trupu už pomocí smetáků probíhá nanášení laku (tento jev je poměrně nový a vynikne zvláště u dřevené konstrukce Hughesovi Spruce Goose)
 • Délka vzletu se vždy limitně blíží k vzdálenosti k nejbližší překážce popř. vzdálenosti ke konci vzletové dráhy
 • Po vysazení motoru u vícemotorového letadla vždy následuje prudký propad letadla o několik set metrů
 • Po vysazení motoru u jednomotorového letadla toto letadlo téměř okamžitě havaruje
 • V případě nouzového přistání trvá pohyb letadla po zemi bez podvozku minimálně 2 minuty
 • Vysazení motoru nedostatkem paliva nastává zásadně tak, aby letadlo přistálo na okraji cílového letiště

A jedno pravidlo na závěr – pokud sedí v kabině dva piloti, tak pochopitelně řídí oba a současně.