Vyplňování letového plánu

Úplný postup vyplňování letového plánu je uveden v Doplňku 2 předpisu L4444.

Následující text je zkrácenou verzí, která byla vytvořena pro potřeby letů VFR s malými letadly, neobsahuje tedy všechny varianty, ale jen ty, které jsou nejpoužívanější.

Text částečně vychází z podrobnějšího popisu Martina Marečka, který byl kdysi publikován na momentálně nefunkčním na www.marecek.cz. Dalším pěkným zdrojem je EuroFPL. Další pěkny materiál jsem našel na stránkách F Airu – jsou tam i IFRové věci.

Příklady, jaké jsou nejčastější chyby při vyplňování letového plánu naleznete zde – chyby vyznačeny červeně, celý soubor má 1,4 MB.
Dodržujte přesně předepsaný formát a způsob uvádění údajů, údaje začněte zapisovat odleva do první volné kolonky. Nevyplněné kolonky ponechte prázdné.

Časové údaje uvádějte v UTC čtyřmi číslicemi. Celkovou vypočítanou dobu letu uvádějte čtyřmi číslicemi (hodiny a minuty}.

7 IDENTIFIKACE LETADLA / Aircraft identification

OKJUR20

Poznávací značka letadla

8 – PRAVIDLA LETU / Flight rules

V

V znamená VFR

8 – DRUH LETU / Type of flight

G

G znamená všeobecné letectví

9 – POČET / Number

__

Uveďte počet letadel, jen je-li vyšší než jedna – v případě jednoho letadla zůstává tedy kolonka prázdná.

9 – TYP LETADLA / Type of aircraft

ULAC

Přidělené označení letadla (dle ICAO 8643), ULAC pro SLZ, popřípadě ZZZZ pro letadlo takové, kterému ještě nebylo označení přiděleno,
Prohlédávání dokumentu ICAO 8643 je zde

Příklady označení: Z-42, Z-142 a Z-242 mají označení Z42, všechny Trenéry jsou Z26.

9 – KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU / Wake turbulence category

L

L – letadlo s maximální vzletovou hmotností 7 000 kg nebo nižší.

10 VYBAVENÍ / Equipment

V/C

V znamená VHF rádio, C odpovídač včetně výškového kodéru (mód C). Pokud nemáte odpovídač, tak V/N, pokud nemáte výškový kodér tak V/A. N/N by potom bylo pro letadlo bez rádia a odpovídače.
Písmeno S místo V znamená, že máte standardní vybavení pro předpokládaný let (což v případě našeho letu bude stejně V, že ?)

13 – LETIŠTĚ ODLETU / Departure aerodrome

LKKU

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO letiště odletu, nebo když letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEP/ a za ní název letiště (plochy) odletu. Pokud není plocha publikována v AIPu, tak je nutné uvésts i polohu. – více v předpisu L-4444, doplněk 2. Poloha se udává souřadnicema (4620N07805W) nebo směrem a vzdáleností od bodu (DUB180040 je syntaxe pro 180° 40 NM

13 – ČAS / Time

0530

Uveďte u letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění (který se ale pro naše účely a hlavně na malých letištích přiliš neliší od času vzletu).
Lety VFR obvykle nemívají přidělený slot (pokud neletíte na nějaké hodně vytížené letiště) a tak se nebojte, pokud plánovaný čas vzletu o pár minut nedodržíte.
V případě delšího zdržení už je ale vhodné zavolat na “briefing”, kde jste plánek podávali (nebo jinam) a požádat o vyslání zprávy DLA (Delay).

15 – CESTOVNI RYCHLOST / Cruising speed

K0160

Uveďte rychlost vyjádřenou v kilometrech za hodinu, popřípadě v knotech (potom by to bylo N0085– v některých zemích jsou uzly ppreferovány nebo přímo vyžadovány)

15 – HLADINA / Level

VFR

Do plánku se neuvádí, jestli poletíte 3500 ft na QNH nebo 500 ft nad terénem,
pro většinu letů uvádějte VFR. Pokud poletíte netradičně vysoko, tak to uveďte (F095) –
nezapomeňte ale na používání správných VFR letových hladin s ohledem na směr letu.

15 – TRAŤ / Route

POHORELICE TELC HLUBOKA VIMPERK ZWIESEL

Uvádí se letěná trať. Je sice možné zadávat takové věci jako souřadnice nebo radiály/vzdálenosti od VOR atd., ale nejjednodušší je uvést názvy měst nebo letišť, další (a možná ještě lepší) možností je používání radionavigačních bodů (VOR, NDB) – tyto body už máte v databázi vaší GPS. Body volte tak, aby mezi nimi bylo cca 20 až 30 minut letu.

16 – LETIŠTĚ URČENÍ / Destination aerodrome

EDMS

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO cílového letiště. Když letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEST/ a za ní název cílového letiště (plochy) odletu (a eventuélně poloha, viz výše)

16 – TOTAL EET / Total EET

0225

Vypočítaná doba letu. Je docela zajímavé, že jsem vždycky do FPL psal dobu letu, která byla násobkem 5minut. Že by to tak opravdu vycházelo ?? 

16 – NÁHRADNÍ LETIŠTĚ / ALTN aerodrome 2. NÁHRADNÍ LETIŠTĚ/ 2nd. ALTN aerodrome

LKKV LKTB

Uveďte náhradní letiště (pokud jej máte stanoveno – a to by jste měli mít).
U mezinárodních letů (mimo Schengenský prostor) zkuste pamatovat na nutnost odbavení, i když v případě nouze pochopitelně má přednost bezpečnost letu před úředním šimlem.

18 – JINÉ INFORMACE / Other information

EET/EDMM 0205 ZWIESEL OPR/FLYNEKAM SRO, AIRPORT, KUNOVICE, CZECH REPUBLIC RMK/TRAINING FLIGHT DOF/061019

Zde se uvádí další, doplňující informace
EET/ – čas přeletu hranice FIR ve formátu HHMM (počítáno od vzletu).
Pro let v ČR je to bezpředmětné (celá ČR je LKAA), ale uvádí se pro mezinárodní lety a to včetně místa přeletu.
Jako bod přeletu hranice FIRu uvádějte nějaké město nebo vesnici, ideálně na hranicích, dnes již obvykle
nejsou stanoveny povinně body pro přelet hranice, státní hranici lze tedy přeletět kdekoliv)

REG/ – v případě skupinového letu se zde uvádí poznávací značky dalších aeroplánů ve skupině

OPR/ – název a adresa provozovatele

TYP/ – pokud jste v poli 9 uvedli ZZZZ, tak zde piště typ, u letů ve skupině typy.

DEP/ – název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ – používá se třeba pro vzlety z UL ploch

DEST/ – název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ– používá se třeba pro vzlety z UL ploch

ALTN/ – název náhradního letiště (náhradních letišť), pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ;

RMK/ – jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud jsou požadovány příslušným úřadem ATS nebo se považují za nutné.

DOF/ datum letu ve formátu YYMMDD– to pro případ, že plánek podáte den předem.
Všeobecně se ale podávání VFR plánků den (a více) předem nedoporučuje – plánky se čas od času mohou “ztratit”.

pauza – takto vypadá to, co jsme doteď vyplnili:

konec přestávky, pokračujeme, už toho moc nebude

19- DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / SUPPLEMENTARY INFORMATION

VYTRVALOST DOLETU / Endurance

0430

Uveďte skupinu čtyř číslic udávající vytrvalost v hodinách a minutách

– POČET OSOB NA PALUBĚ / Persons on board

1

Uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě (na palubách všech letadel ve skupině).

NOUZOVÉ RÁDIO / Emergency radio, ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ / Survival equipment

VESTY / Jackets

ČLUNY / Dinghies

Zde škrtáte to vybavení, které nemáte. Emergecy radio je nezávislé rádio a ne to vestavěné v palubní desce. Pokud podáváte plánek po telefonu,
tak je nejjednodušší říct – „vybavení škrtáme“ – je to rychlejší a je to obvyklé. Pokud poletíte někam přes moře,
tak to pochopitelně musíte vyplňovat jinak.

BARVA A OZNAČENÍ LETADLA / Aircraft colour and markings

BLUE

Barva letadla – když si uvědomítě, proč se toto do plánku píše, tak je asi jasné, že nemá cenu vypisovat,
že máte modré letadlo a na něm jsou tenké fialové proužky

POZNÁMKY / Remarks

Škrtněte označení N, pokud nemáte poznámek k nouzovému vybavení

VELITEL LETADLA / Pilot-in-Command

JOZIN PAVLU

Uveďte jméno velitele letadla.

PODAL / Filed by

JOZIN PAVLU

Uvádějte na sebe i telefon. Dřív to nebylo u nás zvykem, ale je to dobré. Jednak se vám lze dovolat v případě problémů s podáním plánku, jednak je to poslední záchrana před aktivací SAR v případě neohlášení přistání/“zavření“ plánku.

Takto vypadá druhá polovina plánku :

Na závěr snad jen připomenout, že po vzletu z neřízeného letiště je třeba
letový plán aktivovat po přistání na neřízeném letišti jej ukončit.
Letový plán lze ukončit i za letu – nesmi ale jit o o mezinárodní let.