Převoz trupu L-610

Fotodokumentace z první části cesty jednoho z prototypů na zkoušku, pravděpodobně cestoval do VZLÚ na únavovou nebo pevnostní zkoušku. Děkuji Matějovi (leteckyzápisnik.cz) za lokalizaci Vyškova.

Cesta probíhala v červnu 1988, příjezd do Prahy byl 21.6.1988, děkuji Petrovi Kolmannovi za upřesnění.