Vývoj názvů letecké továrny v Kunovicích

1936 – 27.12.1945 Avia, akc. Spol. pro průmysl letecký Praha, pobočný závod Kunovice

1.1.1946 – 31.12.1947 Automobilové závody, n.p. Mladá Boleslav, závod Avia-Kunovice

1.1.1948 – 31.12.1949  LET, n.p. letecké závody Kunovice

1.1.1950 – 31.12.1956  LET n.p. Uh. Hradiště-Kunovice   LET, základní závod 01

                                                                                                LET 02 Otrokovice

                                                                                                LET 03 Choceň

                                                                                                LET 04 Otrokovice

Spolu s Otrokovicemi přešly do LETu také opravny v Medlánkách a dále Stráník u Žiliny jako opravna větroňů, která byla již předtím součástí starého závodu.

K 1. červenci 1953 byly ze svazku LETu vyčleněny Otrokovice, kde k tomuto datu vznikla tamější továrna jako nový n.p. „Moravan“ a závod v Chocni byl přiřazen k Avii v Praze. Závod Moravan však až do konce roku 1953 figoroval ve stejném číselném označení, jako dosud takže LET 01 označoval základní (nový) závod, LET 02 Otrokovice a LET 03 označoval nyní, po vyčlenění Chocně, starý závod v Kunovicích.

Další změna vyplynula z porady konané dne 4. dubna 1953 na Ministerstvu všeobecného strojírenství HS-02 v Praze, kde bylo rozhodnuto, aby starý závod (LET 03) byl spolu s opravnami Stráník u Žiliny dnem 1. ledna 1954 předán do pravomoci MNO. To se uskutečnil novýměrem ministra strojírenství č. 193/1953 a firma strého závodu nyní zněla Opravny, n.p. Kunovice nad Olšavou. Náčelníkem byl ustanoven mjr. Karel Trnka. Nadřízeným orgánem se stal SLOS (Správa letecké opravárenské služby), Praha Kbely. vedený pplk. Kořenem.

 Tento stav však trval pouze půl roku. L 1. červenci 1954 byl starý závod v Kunovicích znovu předán do působnosti ministra strojírenství a začleněn zpět do LETu.

Na žádost podnikového vedení provedl lidový soud v Uh. Hradišti dne 21.3.1955 zápis o změně sídla v podnikovém rejstříku.  Tehdy firma zněla LET, n.p. Kunovice.

Dnem 1. ledna 1957 byl oficiální název podniku znovu změněn na Strojírny první pětiletky, n.p. Uh. Hradiště-Kunovice. Tento název podnik podržel až do konce roku 1966. K 1. lednu 1967 se závod vrátil ke svému původnímu označení LET, n.p. Uh.Hradiště-Kunovice, pod kterým figurovaly oba dřívější podniky, tj. starý a nový závod až do konce osmdesátých let.

 Od 1. července 1988 se LET stává státním podnikem a oficiální název továrny je LET, koncernový podnik Uh.Hradiště-Kunovice. Na počátku roku 1990 byl utvořen Aero Holding a od 1.1.1991 se kunovická továrna jmenuje  LET, akciová společnost, Kunovice. V roce 1997 se Kunovice „vymanily“ ze souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město, někdy v té době se začal používat název továrny LET, a.s. Kunovice.

Za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu  byla v rámci privatizace byla kunovická továrna prodána nepříliš známé americké firmě Ayres a od roku 1998 se jmenuje LET an Ayres Company. Po vyhlášení konkursu na tuto firmu v roce 2001 byl někdejší LET prodán firmě Moravan Aeroplanes, která byla v té době vlastníkem otrokovické továrny. Následovalo další přejmenování a někdejší LET se jmenoval Letecké závody Kunovice, a.s. Letiště bylo tehdy dočasně vyčleněno pod společnost Zlin Airlines.

OK-DZA s nápisem Zlin Airlines. foto Albert Orlita

Ani v tomto případě to dobře nedopadlo, Letecké závody šly do konkursu v roce 2005 a kunovickou továrnu zakoupila pražská firma PAMCO včetně letiště. Ta si dala za cíl obnovit sériovou výrobu L-410, což se nakonec podařilo, továrna byla přejmenována na Aircraft Industries. V roce 2008 ruská společnost UGMK zakoupila nadpoloviční většinu akcií a krátce nato se stala stoprocentním vlastníkem.

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

s emaily neobchoduji, nikomu nedám ani neprodám, maily posílám přibližně jednou za týden. Podmínky ochrany osobních údajů.

Dík, zapsáno.