Jak vyplnit letový plán pro VFR let?

Poslední aktualizace – srpen 2021

Vyplnit letový plán pro VFR let není tak složité jak by mohlo vypadat při prvním pohledu do doplňku 2 předpisu L-4444. Následující text je zkrácenou verzí, která byla vytvořena pro potřeby letů VFR s malými letadly, neobsahuje tedy všechny varianty, ale jen ty, které jsou pro nás relevantní.

Formulář letového plánu a návod na jeho vyplňování je v předpisech (u nás Doplněk 2 předpisu L-4444) a různě po internetu, velmi pěkně zpracovaný je například tady na Skybrary od Eurocontrol. Prezentace od profesionálů na ŘLP na stejné téma z roku 2016 ZDE. Příklady nejčastějších chyb při vyplňování letového plánu naleznete zde – chyby vyznačeny červeně.

Samostatný článek na téma nejběžnější chyby při vyplňování letového plánu naleznete zde.

7 IDENTIFIKACE LETADLA / Aircraft identification

 OKVLA

Poznávací značka letadla (OKVLA pro letouny, OK0105 pro větroně a TMG, OKIUR10 pro UL)

 

8 – PRAVIDLA LETU / Flight rules

V

V znamená VFR

 

8 – DRUH LETU / Type of flight

G

G znamená všeobecné letectví

 

9 – POČET / Number

__

Uveďte počet letadel, jen je-li vyšší než jedna – v případě jednoho letadla zůstává tedy kolonka prázdná, nepíše se tam 1. Tady ale čekám, že se časem změní postupy a začne být 1 vyžadována. Ale zatím tam být nemá.

 

9 – TYP LETADLA / Type of aircraft

EV97

Označení letadla dle ICAO 8643 – prohledávání zde. Z-42, Z-142 a Z-242 mají označení Z42, všechny Trenéry jsou Z26, všechny Eurostary potom EV97, GOLF pro P-96, L13S pro Vivata atd…Pokud nemáte označení dle ICAO 8643 tak potom ZZZZ pro letadlo, ULAC pro SLZ, případně další podle https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/SpecialDesignators.aspx

 

 9 – KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU / Wake turbulence category

 L

 L – letadlo s maximální vzletovou hmotností 7 000 kg nebo nižší.

10 VYBAVENÍ / Equipment

SY/S

Toto je trošku problematické vyplnit. Když nahlédnete do zmiňovaného doplňku 2 L-4444 tak se o požadovaném nebo standardním vybavení pro VFR lety nedočtete nic. Nejednodušší je napsat S – což je Standard – pokud máte radio (pochopitelně 8.33) a GPS.  Prostě co potřebujete, to máte. Pokud to chce rozepsat, tam potom Y – to je 8.33 rádio (původní V se již nepožívá protože to je 25 khz), můžete napsat G – I když podle některých výkladů G znamená zastavěná IFRová GPS. Klidně tam napište O pro VOR a L pro ILS pokud na tom trváte a umíte tato zařízení používat. Podle některých názorů se má psát pokaždé Y – já jsem to nikde nenašel, podle mě je to pokryté tím “S”. Ale některé systémy to Y požadují

 

S za lomítkem odpovídač včetně výškového kodéru (mód S). Pokud nemáte odpovídač, tak potom S/N, pokud nemáte výškový kodér tak S/A. N/N by potom bylo pro letadlo bez rádia a odpovídače, význam S/C si jistě hravě doplníte sami. Mód odpovídače se píše ten nejvyšší, tj. pokud máte S, tak už nepíšete C a A.

 

13 – LETIŠTĚ ODLETU / Departure aerodrome

LKKU

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO letiště odletu. Pokud letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEP/ a za ní název letiště (plochy) odletu. Pokud není plocha publikována v AIPu, tak je nutné uvést i polohu. – více opět v předpisu L-4444, doplněk 2. Poloha se udává souřadnicema (4620N07805W) nebo směrem a vzdáleností od bodu (DUB180040 je syntaxe pro 180° 40 NM od majáku DUB)

 

13 – ČAS / Time

1045

Uveďte u letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění (který se ale pro naše účely a hlavně na malých letištích příliš neliší od času vzletu).
Lety VFR obvykle nemívají přidělený slot (pokud neletíte na nějaké hodně vytížené letiště) a tak se nebojte, pokud plánovaný čas vzletu o pár minut nedodržíte.
V případě delšího zdržení (30 min řízené lety, 60 min neřízené) je dobré odložit letový plan zprávou DLA (Delay). Čas pochopitelně v UTC.

15 – CESTOVNI RYCHLOST / Cruising speed

N095

Uveďte rychlost vyjádřenou v knotech nebo kilometrech za hodinu (potom bude první písmeno K)

 

15 – HLADINA / Level

VFR

Do plánku se neuvádí, jestli poletíte 3500 ft na QNH nebo 500 ft nad terénem,
pro většinu letů v menších výškách uvádějte VFR. Pokud poletíte netradičně vysoko, tak to uveďte (F075) – nezapomeňte ale na používání správných VFR letových hladin s ohledem na směr letu.

 

15 – TRAŤ / Route

MIKULOV VOLTENDORF KAPFENBERG RADLY VFR1 PE1 PE2

Uvádí se letěná trať. Je sice možné zadávat takové věci jako souřadnice nebo radiály/vzdálenosti od VOR atd., ale nejjednodušší je uvést názvy měst nebo letišť, další (a možná ještě lepší) možností je používání radionavigačních nebo ohlašovacích bodů  – tyto body už máte v databázi vaší GPS. Body volte tak, aby mezi nimi bylo cca 20 až 30 minut letu. VFR1 je VFR route přes Slovinsko, PE1 a PE2 jsou příletové body do Portorože.

16 – LETIŠTĚ URČENÍ / Destination aerodrome

LJPZ

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO cílového letiště. Když letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEST/ a za ní název cílového letiště (plochy) odletu (a eventuélně poloha, viz výše)

 

16 – TOTAL EET / Total EET

0255

Vypočítaná doba letu. Je docela zajímavé, že jsem vždycky do FPL psal dobu letu, která byla násobkem 5minut. Že by to tak opravdu vycházelo ?? 

 

16 – NÁHRADNÍ LETIŠTĚ / ALTN aerodrome 2. NÁHRADNÍ LETIŠTĚ/ 2nd. ALTN aerodrome

LJAJ LJLJ

Uveďte náhradní letiště (pokud jej máte stanoveno – a to by jste měli mít minimálně pro svůj klid). U mezinárodních letů (mimo Schengenský prostor) zkuste pamatovat na nutnost odbavení, i když v případě nouze pochopitelně má přednost bezpečnost letu před úředním šimlem. Tím, že uvedene do plánku nějaké záložní letiště se pochopitelně nezbavujete možnosti divertovat, kam bude potřeba, není nutné se striktně těchto letišť držet.

 

18 – JINÉ INFORMACE / Other information

EET/LOVV0030 LJLA0220 OPR/AEROKLUB KUNOVICE RMK/TRAINING FLIGHT

Zde se uvádí další, doplňující informace
EET/ – čas přeletu hranice FIR ve formátu HHMM (vždy počítáno od vzletu)
Pro let v ČR je to bezpředmětné (celá ČR je LKAA), ale uvádí se pro mezinárodní lety. V minulosti se take uvádělo místo přeletu, dnes už to v požadavcích není. Stejně tak už dlouho nejsou stanoveny body pro přelet hranice, státní hranici lze tedy přeletět kdekoliv

REG/ – v případě skupinového letu se zde uvádí poznávací značky dalších aeroplánů ve skupině

OPR/ – název a adresa provozovatele

TYP/ – pokud jste v poli 9 uvedli ZZZZ, tak zde pište typ, u letů ve skupině typy.

DEP/ – název letiště odletu, pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ – používá se třeba pro vzlety z UL ploch

DEST/ – název letiště určení, pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ– používá se třeba pro vzlety z UL ploch

ALTN/ – název náhradního letiště (náhradních letišť), pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ;

RMK/ – jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud jsou požadovány příslušným úřadem ATS nebo se považují za nutné.

RMK/CREW CONTACT se taky hodí

DOF/ datum letu ve formátu YYMMDD– to pro případ, že plánek podáte den předem.
Všeobecně se ale podávání VFR plánků den (a více) předem nedoporučuje – plánky se čas od času mohou “ztratit”.

 

19- DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / SUPPLEMENTARY INFORMATION

VYTRVALOST DOLETU / Endurance

0430

Uveďte skupinu čtyř číslic udávající vytrvalost v hodinách a minutách

 

– POČET OSOB NA PALUBĚ / Persons on board

2

Uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě (na palubách všech letadel ve skupině).

 

NOUZOVÉ RÁDIO / Emergency radio, ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ / Survival equipment

VESTY / Jackets

ČLUNY / Dinghies

Zde škrtáte to vybavení, které nemáte. Emergency radio je nezávislé rádio a ne to vestavěné v palubní desce. Pokud podáváte plánek po telefonu, tak je nejjednodušší říct – „vybavení škrtáme“ – je to rychlejší a je to obvyklé. Pokud poletíte někam přes moře, tak to pochopitelně musíte vyplňovat jinak.

 

BARVA A OZNAČENÍ LETADLA / Aircraft color and markings

SILVER

Barva letadla – když si uvědomíte, proč se toto do plánku píše, tak je asi jasné, že nemá cenu detailně vypisovat,že máte modré letadlo a na něm jsou tenké fialové proužky s červenýma puntíkama.

 

POZNÁMKY / Remarks

Škrtněte označení N, pokud nemáte poznámek.

 

VELITEL LETADLA / Pilot-in-Command

HASTINGS

Uveďte jméno velitele letadla.

 

PODAL / Filed by

HASTINGS

Uvádějte na sebe i telefon. Dřív to nebylo u nás zvykem, ale dnes je to vyžadováno. Jednak se vám lze dovolat v případě problémů s podáním plánku, jednak je to poslední záchrana před aktivací SAR v případě neohlášení přistání/“zavření“ plánku.

Na závěr snad jen připomenout, že po vzletu z neřízeného letiště je třeba letový plán aktivovat a po přistání na neřízeném letišti jej ukončit. Letový plán lze ukončit i za letu – nesmí ale jit o o mezinárodní let.