VýLety pro nepiloty

Letět se dá prakticky kamkoliv – s výjimkou zakázaných či omezených prostorů. Při letech po ČR a Slovensku je možné trať za letu operativně měnit dle požadavků a náledy, v případě letů do Rakouska (třeba do Alp)  je nutné podat před letem letový plábn – ale i ten lze změnit. Při delších letech je vhodné vystoupat do větší výšky – vzduch je tak obvykle klidnější a potom let probíhá bez zbytečné turbulence a jako v bavlnce.

Během letu je možné (a dokonce doporučené ;-)) fotografovat. Pokud budete chtít, tak si můžete vyzkoušet i řízení letadla  – v bezpečné výšce pochopitelně.  Letadla jsou obvykle vybavena dvojím řízením a žádné letecké předpisy toto nezakazují. Vzlet a přistání vás zcela určitě řídit nenechám 

Doba letu:

Volitelná. Pokud jste nikdy neletěli malým letadlem, doporučuji 30-45 minut, prodloužit to lze vždycky. Pokud letíme na dané místo tak je doba letu pochopitelně daná vzdáleností. 

Čím je možné letět:

Výběr letadla je dán dvěma faktory-  počtem cestujících a dobou letu/vzdáleností. Pro lety 20 minut okolo Brna pro jednoho cestujícího je zbytečné pronajímat letadlo letící rychlostí 300 km/hod, které má 4 sedadla. Na druhou stranu pro let k Jadranu je vhodnější rychlejší letadlo se kterým se tam dá doletět i pod 2 hodiny

Je možné si zaletět vykoupat se v moři?

Ano, nejjednodušší varianta je Portorož ve Slovinsku, mezi Itálii a Chorvatskem nebo hned vedle ležící Piran – krásné město na polostrově. Slovinsko je v Schengenu a tak odpadají formality typu pasového odbavení. Doba letu cca 2 hodiny (dle použitého letadla), po příletu je možné se nechat zavést autem do města (10 minut). Takže doba od příchodu na letiště v ČR do zahájení koupání je pod 3 hodiny. Na odlet se není třeba dostavit 2 hodiny před odletem jako u linky Lufthansy, navíc si dobu odletu určujeme sami. Přijdeme, projdeme halou, sedneme do letadla a letíme.

8:00 příjezd na letiště v ČR
8:20 odlet z ČR
10:20 přílet do Portorože
10:45 – 17:00 koupání
17:15 příjezd na letiště Portorož
17:25 odlet
19:25 přílet do ČR

Zajímavá místa, kam se doletět: