Z-126 v Číně

Dostaly se mi do ruky fotografie Vl. Janíka z Číny. Zatím jsem o této akci moc nezjistil, z fotografií je zřejmé, že se jednalo o výstavu (patrně v Pekingu) a letové předvádění. Údajně nejprve sklidily české letouny velký úspěch, ale jak je patrné z fotografií, nakonec to úplně nejlíp nedopadlo – pilot Svatoš si z havárie odnesl pochromanou nohu do konce života. Dalším účastním výpravy byl právě Vl. Janík – hlavním povoláním mechanik, ale v tomto případě také létal Pionýra.

OK-IGA byla Z-126 v.č. 766. Tento letoun se potom objevil jako DM-WAE, snad údajně před tím ještě lítala u (východoněmecké?) armády. 1.11.1961 a 20.6.1962 letadlo přistálo v Drážďanech (zdroj zde a zde)

Havarovaná OK-IFV byla v.č. 764, je pravděpodobné, že byl havárii zrušen.

identitu Pionýra jsem zatím nezjistil.