Jak vyplnit letový plán pro VFR let nejen pro let do zahraničí?

Poslední aktualizace – leden 2024

Vyplnit letový plán pro VFR let není tak složité jak by mohlo vypadat při prvním pohledu do doplňku 2 předpisu L-4444. Následující text je zkrácenou verzí, která byla vytvořena pro potřeby letů VFR s malými letadly, neobsahuje tedy všechny varianty, ale jen ty, které jsou pro nás relevantní.

Proč plánek vyplňovat ? Zjednodušuje to let, řídící se vás nebudou tolik vyptávat a když dojde na nejhorší a nedoletíte tam, kam chcete vás bude někdo hledat. A na některé mezinárodní lety letový plán dokonce plán podávat musíte.

Formulář letového plánu a návod na jeho vyplňování je v předpisech (u nás Doplněk 2 předpisu L-4444) a různě po internetu, velmi pěkně zpracovaný je například tady na Skybrary od Eurocontrol. Prezentace od profesionálů na ŘLP na stejné téma z roku 2016 ZDE.

Samostatný článek na téma nejběžnější chyby při vyplňování letového plánu mám zde. Příklady nejčastějších chyb při vyplňování letového plánu posbírané na jednom školení mám zde – chyby vyznačeny červeně.

7 IDENTIFIKACE LETADLA / Aircraft identification

OKVLA

Poznávací značka letadla (tedy OKVLA pro letouny, OK0105 pro větroně a TMG, OKIUR10 pro UL atd). Lze používat i další varianty ale to je zbytečná komplikace

8 – PRAVIDLA LETU / Flight rules

V

V znamená VFR

8 – DRUH LETU / Type of flight

G

G znamená všeobecné letectví

9 – POČET / Number

__

Uveďte počet letadel, jen je-li vyšší než jedna – v případě jednoho letadla zůstává tedy kolonka prázdná, nepíše se tam 1. Tady ale čekám, že se časem změní postupy a začne být 1 vyžadována. Ale zatím tam být nemá.

9 – TYP LETADLA / Type of aircraft

EV97

Označení letadla dle ICAO 8643 – prohledávání zde. Z-42, Z-142 a Z-242 mají označení Z42, všechny Trenéry jsou Z26, všechny Eurostary potom EV97, GOLF pro P-96, L13S pro Vivata atd…Pokud nemáte označení dle ICAO 8643 tak potom ZZZZ pro letadlo, ULAC pro SLZ, případně další podle https://www.icao.int/publications/DOC8643/Pages/SpecialDesignators.aspx

9 – KATEGORIE TURBULENCE V ÚPLAVU / Wake turbulence category

 L

 L – letadlo s maximální vzletovou hmotností 7 000 kg nebo nižší.

10 VYBAVENÍ / Equipment

SY/S

Toto je trošku problematické vyplnit. Když nahlédnete do zmiňovaného doplňku 2 L-4444 tak se o požadovaném nebo standardním vybavení pro VFR lety nedočtete nic. Nejednodušší je napsat S – což je Standard – pokud máte radio (pochopitelně 8.33) a GPS.  Prostě co potřebujete, to máte. Pokud to chce rozepsat, tam potom Y – to je 8.33 rádio (původní V se již nepožívá protože to je 25 khz), můžete napsat G – I když podle některých výkladů G znamená zastavěná IFRová GPS. Klidně tam napište O pro VOR a L pro ILS pokud na tom trváte a umíte tato zařízení používat. Podle některých názorů se má psát pokaždé Y – já jsem to nikde nenašel, podle mě je to pokryté tím “S”. Ale některé systémy to Y požadují. 

S za lomítkem odpovídač včetně výškového kodéru (mód S). Pokud nemáte odpovídač, tak potom S/N, pokud nemáte výškový kodér tak S/A. N/N by potom bylo pro letadlo bez rádia a odpovídače, význam S/C si jistě hravě doplníte sami. Mód odpovídače se píše ten nejvyšší, tj. pokud máte S, tak už nepíšete C a A.

13 – LETIŠTĚ ODLETU / Departure aerodrome

LKKU

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO letiště odletu. Pokud letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEP/ a za ní název letiště (plochy) odletu. Pokud není plocha publikována v AIPu, tak je nutné uvést i polohu. – více opět v předpisu L-4444, doplněk 2. Poloha se udává souřadnicema (4620N07805W) nebo směrem a vzdáleností od bodu (DUB180040 je syntaxe pro 180° 40 NM od majáku DUB)

13 – ČAS / Time

1045

Uveďte u letového plánu podaného před odletem předpokládaný čas zahájení pojíždění (který se ale pro naše účely a hlavně na malých letištích příliš neliší od času vzletu).
Lety VFR obvykle nemívají přidělený slot (pokud neletíte na nějaké hodně vytížené letiště) a tak se nebojte, pokud plánovaný čas vzletu o pár minut nedodržíte.
V případě delšího zdržení (30 min řízené lety, 60 min neřízené – přibližně) je dobré odložit letový plán zprávou DLA (Delay). Čas pochopitelně v UTC.

15 – CESTOVNI RYCHLOST / Cruising speed

N095

Uveďte rychlost vyjádřenou v knotech nebo kilometrech za hodinu (potom bude první písmeno K)

15 – HLADINA / Level

VFR

Do plánku se neuvádí, jestli poletíte 3500 ft na QNH nebo 500 ft nad terénem,
pro většinu letů v menších výškách uvádějte VFR. Pokud poletíte netradičně vysoko, tak to uveďte (F075) – nezapomeňte ale na používání správných VFR letových hladin s ohledem na směr letu.

5 – TRAŤ / Route

MIKOV STO  LOGK RADLY VFR1 PE1 PE2

Od listopadu 2021 začala platit nenápadná změna Doplňku 2 předpisu L-4444 ve které se říká, že název zeměpisného bodu (pochopitelně takového, co je na mapě ICAO 1:500 000) by se měl používat pouze v případě, že nelze použít jiné metody uvedené v tomto doplňku. Tyto metody jsou:

  1. trať ATS  – pro VFR obvykle nepoužitelné a pro čistě VFR piloty nesrozumitelné
  2. význačné body – jako jsou třeba majáky (OKL, OKG, BNO atd.) , IFRové body (MIKOV, BALTU atd.) nebo zkratky letišť (LKKU atd)
  3. souřadnice – ve stupních (7 znaků) – např. 46N078W
  4. souřadnice – stupně a minuty (11 znaků). např.4620N07805W
  5. směr (magnetický, tři číslice) a vzdálenost (v celých NM, tři číslice) od význačného bodu. BNO275010
  6. VFR body patřící k letištím (5 písmen) – ve formátu LKPRE, LKKUW atd.

Tato změna je platná v ČR, ale i jinde to půjde podobnou cestou – a tak bych místo  MIKULOV VOLTENDORF KAPFENBERG RADLY začal používat MIKOV STO LOGK RADLY …

Píše se v trati DCT nebo ne?

To je výborná otázka. DCT se v IFRových pláncích používá jako indikace, že poletíte mezi danými body přímo a ne po letové cestě. U VFR letů se let po letové cestě nepředpokládá a tak si myslím, že slovíčko DCT nemá u VFR letů smysl. 

16 – LETIŠTĚ URČENÍ / Destination aerodrome

LJPZ

Uveďte čtyřpísmennou směrovací značku ICAO cílového letiště. Když letiště nemá přidělenou směrovací značku (např. UL plochy), uveďte ZZZZ a v poli 18 uveďte zkratku DEST/ a za ní název cílového letiště (plochy) odletu (a eventuélně poloha, viz výše)

16 – TOTAL EET / Total EET

0255

Vypočítaná doba letu. Je docela zajímavé, že jsem vždycky do FPL psal dobu letu, která byla násobkem 5minut. Že by to tak opravdu vycházelo ?? 

16 – NÁHRADNÍ LETIŠTĚ / ALTN aerodrome 2. NÁHRADNÍ LETIŠTĚ/ 2nd. ALTN aerodrome

LJAJ LJLJ

Uveďte náhradní letiště (pokud jej máte stanoveno – a to by jste měli mít minimálně pro svůj klid). U mezinárodních letů (mimo Schengenský prostor) zkuste pamatovat na nutnost odbavení, i když v případě nouze pochopitelně má přednost bezpečnost letu před úředním šimlem. Tím, že uvedene do plánku nějaké záložní letiště se pochopitelně nezbavujete možnosti divertovat, kam bude potřeba, není nutné se striktně těchto letišť držet.

 

18 – JINÉ INFORMACE / Other information

EET/LOVV0030 LJLA0220 OPR/AEROKLUB KUNOVICE RMK/TRAINING FLIGHT

Zde se uvádí další, doplňující informace
EET/ – čas přeletu hranice FIR ve formátu HHMM (vždy počítáno od vzletu). Označení FIRů najdete na VFR mapě nebo v sekci „Flight information region charts“ u Eurocontrolu. Mapa pro rok 2021 je tady
Pro let v ČR je to bezpředmětné (celá ČR je LKAA), ale uvádí se pro mezinárodní lety. V minulosti se take uvádělo místo přeletu, dnes už to v požadavcích není. Stejně tak už dlouho nejsou stanoveny body pro přelet hranice, státní hranici lze tedy přeletět kdekoliv

REG/ – v případě skupinového letu se zde uvádí poznávací značky dalších aeroplánů ve skupině

OPR/ – název a adresa provozovatele

TYP/ – pokud jste v poli 9 uvedli ZZZZ, tak zde pište typ, u letů ve skupině typy.

DEP/ – souřadnice letiště odletu (pokud je v poli 13 uvedeno ZZZZ) ve formátu 4905N17034E, název můžete přidat za souřadnice 

DEST/ – souřadnice letiště určení (pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ) ve formátu 4905N17034E, název můžete přidat za souřadnice

ALTN/ – souřadnice náhradního (pokud je v poli 16 uvedeno ZZZZ) ve formátu 4905N17034E, název můžete přidat za souřadnice

RMK/ – jakékoli jiné poznámky v otevřené řeči, pokud jsou požadovány příslušným úřadem ATS nebo se považují za nutné.

RMK/CREW CONTACT se taky hodí

DOF/ datum letu ve formátu YYMMDD– to pro případ, že plánek podáte den předem.
Všeobecně se ale podávání VFR plánků den (a více) předem nedoporučuje – plánky se čas od času mohou “ztratit”.

 

 19- DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE / SUPPLEMENTARY INFORMATION

VYTRVALOST DOLETU / Endurance

0430

Uveďte skupinu čtyř číslic udávající vytrvalost v hodinách a minutách

– POČET OSOB NA PALUBĚ / Persons on board

2

Uveďte celkový počet osob (cestujících a posádky) na palubě (na palubách všech letadel ve skupině).

NOUZOVÉ RÁDIO / Emergency radio, ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ / Survival equipment

VESTY / Jackets

ČLUNY / Dinghies

Zde škrtáte to vybavení, které nemáte. Emergency radio je nezávislé rádio a ne to vestavěné v palubní desce. Pokud podáváte plánek po telefonu, tak je nejjednodušší říct – „vybavení škrtáme“ – je to rychlejší a je to obvyklé. Pokud poletíte někam přes moře, tak to pochopitelně musíte vyplňovat jinak.

 

BARVA A OZNAČENÍ LETADLA / Aircraft color and markings

SILVER

Barva letadla – když si uvědomíte, proč se toto do plánku píše, tak je asi jasné, že nemá cenu detailně vypisovat,že máte modré letadlo a na něm jsou tenké fialové proužky s červenýma puntíkama.

POZNÁMKY / Remarks

Škrtněte označení N, pokud nemáte poznámek.

VELITEL LETADLA / Pilot-in-Command

HASTINGS

Uveďte jméno velitele letadla.

 PODAL / Filed by

HASTINGS

Uvádějte na sebe i telefon. Dřív to nebylo u nás zvykem, ale dnes je to přímo vyžadováno. Jednak se vám lze dovolat v případě problémů s podáním plánku, jednak je to poslední záchrana před aktivací SAR v případě neohlášení přistání/“zavření“ plánku.

Na závěr snad jen připomenout, že po vzletu z neřízeného letiště je třeba letový plán aktivovat a po přistání na neřízeném letišti jej ukončit. Letový plán lze ukončit i za letu – nesmí ale jit o o mezinárodní let.

Zimní školení 2024

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2024 jsme na AirGuru.cz připravili zimní (nebo někde se říká jarní) školení. Novinky ve vzdušném prostoru a předpisech, připomenutí toho, co běžně jako piloti zapomínáme a předpisem L-13 požadovaný každoroční povinný rozbor nehod. Není to nahraná přednáška, není to webinář domluvený na určitý čas, je to e-learning, který si můžete kdykoliv pustit a kdykoliv zastavit, funguje pochopitelně také na mobilních zařízeních. Na konci čeká kvíz pro ověření znalostí a nálepka do zápisníku.

Naprostá většina ohlasů je maximálně pozitivních a potvrzují, že školení nemusí být jenom nudné dopoledne na učebně. Jeden pilot se nám dokonce přiznal, že celé školení s ním absolvoval i nepilot - protože ho to prostě zajímalo. 

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

s emaily neobchoduji, nikomu nedám ani neprodám, maily posílám přibližně jednou za týden. Podmínky ochrany osobních údajů.

Dík, zapsáno.