Prodlužování kvalifikace SEP

aktualizováno 04/2022

Celý postup je podrobně popsán v dokumentu ÚCL CAA-ZLP-165 – PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ LETOUNŮ . Na tomto linku je verze z 1.10.2018, která je momentálně (05/2021) pořád aktuální. V zimě 2019/2020 byly nějaké drobné změny do FCL, tak předpokládám, že to v dohledné době probublá i sem – v těch konsolidovaných změních z 06/2020 uvedených v dalším odstavci už to je zapracované

Orientace v předpisech jako EASA Part FCL nebyla nikdy jednoduchá (změny nebyly konsolidovány do jednoho dokumentu ale vydávány v podobě „ručních oprav“, AMC a GM byly publikovány separátně), ale už pár let existuje „Easy Access Rules“ soubor (na odkazu je verze z února 2022). Tam je jak vlastní part FCL v poslední verzi, AMC (acceptable means of compliance) tak GM (Guidance material). Mimochodem tyto „easy access“ souboy jsou k dispozici i pro další předpisy EASA

Kdo může prodloužit platnost kvalifikace SEP?

Platnosti kvalifikace může prodloužit examinátor a nikoliv pouze instruktor. Seznam examinátorů jednopilotních letounů je na stránkách ÚCL – zde. Prodloužení SEP mohou dělat ti, kteří mají křížek v prvním sloupci – tedy naprostá většina z nich. ÚCL bohužel nepoužívá stále stejný odkaz na aktuální seznam, tak případně hledejte na stránce všech examinátorů.

Platnost vlastního průkazu

Některé starší průkazy (ty podle JAR-FCL) měly na sobě datum do kdy je průkaz (ne kvalifikace v něm zapsané) platný. Pokud máte na titulní straně napsáno „Vydáno v souladu s Part-FCL“ tak by tam toto datum už být nemělo. Dnes již měly být všechny průkazy dle JAR-FCL převedeny.

Vlevo průkaz dle JAR-FCL, vpravo dle Part-FCL

Platnost kvalifikace SEP

Kvalifikace SEP plati 2 roky. Její prodloužení je možné dvěma způsoby – administrativně a letovým přezkoušením.

Administrativní prodloužení:

Přijedete za examinátorem a odejdete s prodlouženou kvalifikací. Na rozdíl od instruktorské nebo IR kvalifikace zde není požadavek na letové přezkoušení při každém druhém prodloužení. Pro administrativní prodloužení je nutné splnit obě¨následující podmínky:

  • nálet za posledních 12 měsíců platnosti kvalifikace (jinak řečeno druhý rok platnost) musí být minimálně 12 hodin a 12 letů.  Z toho musí být alespoň 6 hod jako PIC.
  • Let (nebo série letů) ve dvojím s FI nebo CRI o celkové délce alespoň 1 hodina během jednoho dne. Tuto podmínku lze nahradit i přezkoušením odborné způsobilosti nebo zkouškou – i na jiné třídě nebo typu letounu. Takže například let na prodloužení MEP nebo IR s examinátorem (tedy POZ) lze započíst místo letu ve dvojím na SEP. Přezkoušení na větroni ale nestačí, to není letoun.

Letové přezkoušení

Pokud nesplňujte obě z těchto podmínek, tak je pro prodloužení nutné absolvovat let s examinátorem, který v případě úspěchu kvalifikaci prodlouží. Tento let se oficiálně jmenuje „Přezkoušení odborné způsobilosti“. Let obvykle trvá okolo hodiny podle programu, který vám řekne examinátor. 

Co dělat, pokud mi kvalifikace propadne?

V případě, že vám kvalifikace SEP propadne (i když třeba o jeden den), tak je nutný let s examinátorem. Před tímto letem není předepsaný žádný výcvik, je to individuální na zvážení instruktora, který to s vámi bude létat. Pokud máte celkem 60 hodin a 3 roky jste neletěli, tak to nějaké rozlétání před zkouškou bude asi chtít.

Modelové případy

Pár tipů – předpokládáme platnost kvalifikace SEP do 31.3.2023:

Náplň a načasování letu s instruktorem

Let ve dvojím nemá předepsaný program, je to na zvážení instruktora. Není tedy obvykle problém tento let spojit s rozlétáním po delší přestávce nebo s přeškolením na jiný typ. Ale pozor aby tento let proběhl ve druhém roce platnosti kvalifikace. Chcete-li jarní rozlétání pro sezónu 2022 použít na prodloužení v roce 2023, tak je nutné jarní rozlétání provést v dubnu a ne v březnu 2022. Cokoliv odlétáte před 1.4.2022 nemá na prodloužení v březnu 2023 žádný vliv.

Když odletíte let ve dvojím, tak si nechte od instruktora zrovna ten let podepsat na protokolu, který později použijete pro prodloužení kvalifikace s examinátorem. Formulář je zde. Najít ho na stránkách ÚCL není úplně jednoduché, jmenuje se „Formulář žádosti a zprávy PART-FCL“, cesta k němu na webu ÚCL je Personál – Pilot letounů a je v sekci „Ostatní kvalifikace“.

  • Pokud splníte podmínky na administrativní prodloužení už dříve (pro příklad nahoře odlétáte těch 12 hod/12 startů/6 hod PIC a let ve dvojím již v dubnu a květnu 2022), tak lze v květnu 2022 prodloužit průkaz na 2 roky od původního datumu platnosti – tj. do 31.3.2025. Ale do náletu se bere pouze to, co jste odletěli v druhém roce platnosti, tj. od 1.4.2022).
  • Ne vždy je nutné honit se ze splněním všech podmínek pro administrativní prodloužení. Když máte examinátora po ruce, tak může být jednodušší se s ním domluvit na letu přímo než dolítávat 1:35 v sóle a hodinu s instruktorem během posledního odpoledne platnosti a potom stejně nahánět examinátora.
  • Ve dvojím můžete létat i s propadnutou kvalifikace SEP. Dává to ale smysl pouze pro rozlétání před zkouškou pro obnoveni, v případě propadnuté kvalifikace SEP je stejně nutné přezkoušení s examinátorem a tak není důvod plnit hodinu ve dvojím pro administrativní prodloužení.
  • Kvalifikace TMG bývala dřív typicky v průkaze pilota větroňů. Už několik let je ale možné ji mít v motorovém průkaze (PPL) . Pro účely prodloužení platnosti SEP je potom možné část z 12 hod zmíněných nahoře (nebo případně všechno) odlétat na TMG . Splněním požadavků na prodloužení SEP jsou splněny požadavky na prodloužení TMG a naopak. Hodina na TMG bývá obvykle lacinější než na SEP. Ale pozor, kvalifikace TMG může být zapsána pouze v jednom z průkazů – zápisem TMG do PPL tedy přijdete o TMG v plachtařském průkaze. TMG lze pochopitelně do PPL dostat nejen převodem – výcvik pro držitele SEP je 3 hod a nemusí se létat v ATO.
  • Uznávání náletu UL pro administrativní prodloužení SEP – od 2020 lze v souladu s part FCL uznávat i nálet na aerodynamicky řízených UL pro administrativní prodloužení SEP (obdobně i pro kluzáky a balóny). Na UL nelze ale provést ten hodinový let ve dvojím, hodiny UL se nadále píší do UL zápisníku a ne do „motorového“ zápisníku. Nelze je tedy třeba použít pro deklarování požadovaného náletu na kvalifikaci TOW, IR nebo jinou). Další informace jsou na stránkách ÚCL.