Prodlužování kvalifikace SEP

poslední aktualizace: duben 2023

Celý postup je podrobně popsán v dokumentu ÚCL CAA-ZLP-165 – PRODLUŽOVÁNÍ A OBNOVA KVALIFIKACÍ PILOTŮ LETOUNŮ . 

Orientace v předpisech jako EASA Part FCL nebyla nikdy jednoduchá (změny nebyly konsolidovány do jednoho dokumentu ale vydávány v podobě „ručních oprav“, AMC a GM byly publikovány separátně), ale už pár let existuje „Easy Access Rules“ soubor (na odkazu je verze z února 2022). Tam je jak vlastní part FCL v poslední verzi, AMC (acceptable means of compliance) tak GM (Guidance material). Mimochodem tyto „easy access“ souboy jsou k dispozici i pro další předpisy EASA

Kdo může prodloužit platnost kvalifikace SEP?

Platnosti kvalifikace může prodloužit examinátor a nikoliv pouze instruktor. Seznam examinátorů  jednopilotních letounů platný od 1.7.2022 je na stránkách ÚCL – zde. Prodloužení SEP mohou dělat ti, kteří mají křížek v prvním sloupci – tedy naprostá většina z nich.

ÚCL bohužel nepoužívá stále stejný odkaz na aktuální seznam – pokud nefunguje zmiňovaný link tak hledejte na stránce všech examinátorů. Pro SEP je relevatní „Seznam examinátorů – jednopilotní letadla“ 

Platnost vlastního průkazu

Některé starší průkazy (ty podle JAR-FCL) měly na sobě datum do kdy je průkaz (ne kvalifikace v něm zapsané) platný. Pokud máte na titulní straně napsáno „Vydáno v souladu s Part-FCL“ tak by tam toto datum už být nemělo. Dnes již měly být všechny průkazy dle JAR-FCL převedeny.

Vlevo průkaz dle JAR-FCL, vpravo dle Part-FCL

Platnost kvalifikace SEP

Kvalifikace SEP plati 2 roky. Její prodloužení je možné dvěma způsoby – administrativně a letovým přezkoušením.

Administrativní prodloužení:

Přijedete za examinátorem a odejdete s prodlouženou kvalifikací. Na rozdíl od instruktorské nebo IR kvalifikace zde není požadavek na letové přezkoušení při každém nebo při každém druhém prodloužení. Pro administrativní prodloužení je nutné splnit obě následující podmínky:

  • nálet za posledních 12 měsíců platnosti kvalifikace (jinak řečeno druhý rok platnost) musí být minimálně 12 hodin a 12 letů – počítá se pochopitelně nálet pouze na letadlech třídy SEP!.  Z toho musí být alespoň 6 hod jako PIC.
  • Let (nebo série letů) ve dvojím s FI nebo CRI o celkové délce alespoň 1 hodina během jednoho dne. Tuto podmínku lze nahradit i přezkoušením odborné způsobilosti nebo zkouškou – i na jiné třídě nebo typu letounu. Takže například let na prodloužení MEP nebo IR s examinátorem (tedy POZ) lze započíst místo letu ve dvojím na SEP. Přezkoušení na větroni ale nestačí, to není letoun.

Letové přezkoušení

Pokud nesplňujte obě z těchto podmínek, tak je pro prodloužení nutné absolvovat let s examinátorem, který v případě úspěchu kvalifikaci prodlouží. Tento let se oficiálně jmenuje „Přezkoušení odborné způsobilosti“. Let obvykle trvá okolo hodiny podle programu, který vám řekne examinátor. 

Co dělat, pokud mi kvalifikace propadne?

V případě, že vám kvalifikace SEP propadne (i když třeba o jeden den), tak je nutný let s examinátorem. Před tímto letem není předepsaný žádný výcvik, je to individuální na zvážení instruktora, který to s vámi bude létat. Pokud máte celkem 60 hodin a 3 roky jste neletěli, tak to nějaké rozlétání před zkouškou bude asi chtít.

Modelové případy

Pár tipů – předpokládáme platnost kvalifikace SEP do 31.3.2023:

Náplň a načasování letu s instruktorem

Let ve dvojím nemá předepsaný program, je to na zvážení instruktora. Není tedy obvykle problém tento let spojit s rozlétáním po delší přestávce nebo s přeškolením na jiný typ. Ale pozor aby tento let proběhl ve druhém roce platnosti kvalifikace. Chcete-li jarní rozlétání pro sezónu 2022 použít na prodloužení v roce 2023 (protože vám platí kvalifikace do 31.3.2023), tak je nutné jarní rozlétání provést v dubnu a ne v březnu 2022. Cokoliv odlétáte před 1.4.2022 nemá na prodloužení v březnu 2023 žádný vliv.

Když odletíte let ve dvojím, tak si nechte od instruktora zrovna ten let podepsat na protokolu, který později použijete pro prodloužení kvalifikace s examinátorem. Jestli nemáte instruktora zrovna po ruce, tak to můžeme odletět spolu 😉

Pozor změna 2022 – je nový formulář „CAA-F-SL-028-1-16“ , je v sekci „examinátoři“. V sekci pro piloty letounů je pořád ten starý.  Pro administrativní prodloužení stačí vytisknout první dvě strany.

  • Pokud splníte podmínky na administrativní prodloužení už dříve (pro příklad nahoře odlétáte těch 12 hod/12 startů/6 hod PIC a let ve dvojím již v dubnu a květnu 2022), tak lze v květnu 2022 prodloužit průkaz na 2 roky od původního datumu platnosti – tj. do 31.3.2025. Ale do náletu se bere pouze to, co jste odletěli v druhém roce platnosti, tj. od 1.4.2022).
  • Ne vždy je nutné honit se ze splněním všech podmínek pro administrativní prodloužení. Když máte examinátora po ruce, tak může být jednodušší se s ním domluvit na letu přímo než dolítávat 1:35 v sóle a hodinu s instruktorem během posledního odpoledne platnosti a potom stejně nahánět examinátora.
  • Ve dvojím můžete létat i s propadnutou kvalifikace SEP. Dává to ale smysl pouze pro rozlétání před zkouškou pro obnoveni, v případě propadnuté kvalifikace SEP je stejně nutné přezkoušení s examinátorem a tak není důvod plnit hodinu ve dvojím pro administrativní prodloužení.
  • Kvalifikace TMG bývala dřív typicky v průkaze pilota větroňů. Už několik let je ale možné ji mít v motorovém průkaze (PPL) . Pro účely prodloužení platnosti SEP je potom možné část z 12 hod zmíněných nahoře (nebo případně všechno) odlétat na TMG . Splněním požadavků na prodloužení SEP jsou splněny požadavky na prodloužení TMG a naopak. Hodina na TMG bývá obvykle lacinější než na SEP. Ale pozor, kvalifikace TMG může být zapsána pouze v jednom z průkazů – zápisem TMG do PPL tedy přijdete o TMG v plachtařském průkaze. TMG lze pochopitelně do PPL dostat nejen převodem – výcvik pro držitele SEP je 3 hod a nemusí se létat v ATO.
  • Uznávání náletu UL pro administrativní prodloužení SEP – od 2020 lze v souladu s part FCL uznávat i nálet na aerodynamicky řízených UL pro administrativní prodloužení SEP (obdobně i pro kluzáky a balóny). Na UL nelze ale provést ten hodinový let ve dvojím, hodiny UL se nadále píší do UL zápisníku a ne do „motorového“ zápisníku. Nelze je tedy třeba použít pro deklarování požadovaného náletu na kvalifikaci TOW, IR nebo jinou). Další informace jsou na stránkách ÚCL.

Základní a stručné informace pro VFR létání to zahraničí:

SLOVENSKO

CHORVATSKO

RAKOUSKO

NĚMECKO

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

Chcete novinky nejen pro piloty emailem?

s emaily neobchoduji, nikomu nedám ani neprodám, maily posílám přibližně jednou za týden. Podmínky ochrany osobních údajů.

Dík, zapsáno.